iMunis eDeska

Jirny

Úřední deska – Stav k 19. 6. 2018 12:26:08

Nalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 14.6.2018

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 1005_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 dokument PDF (1 MB)
Seznam přijatých dětí do MŠ Jirny od 1.9.2018 18_06_04 Oznámení MŠ Jirny 4.6.2018 20.6.2018 4.6.2018 dokument PDF (383 kB)
Svazek obcí Úvalsko - závěrečný účet + zpráva o výsledku hospodaří 2017 svazek_2017 Dokumenty Svazek obcí Úvalsko 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 6 dokumentů
Záměr o bezúplatném převodu p.č. 1683_7 do majetku obce 18_06_05 Záměr obce - majetek OBEC JIRNY 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 dokument PDF (153 kB)
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2018 18_06_12 Konání Zastupitelstva Obecni úřad Jirny 12.6.2018 21.6.2018 12.6.2018 dokument PDF (270 kB)
Záměr o prodeji pozemku p.č. 1701/8 v k.ú.Jirny 18_06_07 Záměr obce - majetek Obecni úřad Jirny 8.6.2018 25.6.2018 8.6.2018 dokument PDF (150 kB)
veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 934_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 22.5.2018 26.6.2018 22.5.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Výzva - vyjádření k podanému odvolání, veřejná vyhláška 1048_2018 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n./L.-St 14.6.2018 29.6.2018 14.6.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Nabídka místa přísedícího Krajského soudu v Praze 962_2018 Oznámení Krajský soud v Praze 28.5.2018 2.7.2018 28.5.2018 dokument PDF (385 kB)
Oznámení o společném jednání - Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m.Prahy 1031_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 11.6.2018 27.7.2018 11.6.2018 dokument PDF (1 MB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 248/1 - Jan Pova 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 14.9.2017 14.9.2018 14.9.2017 dokument PDF (260 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 480/1 (Kliment Josef) 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 20.9.2017 20.9.2018 20.9.2017 dokument PDF (264 kB)
Rekonstrukce mostu II/101-074b nad dálnicí D 10 mezi Brandýsem a Zápy 18_03_06 Oznámení MěÚ Brandýs n/L, odb 6.3.2018 1.11.2018 6.3.2018 3 dokumenty
Bioodpad 2018 - základní informace a ceník 2018 Oznámení Obecni úřad Jirny 15.5.2018 31.12.2018 15.5.2018 dokument PDF (21 kB)
Jízdní řády platné od 10.12.2017 na rok 2018 jízdní řády 2018 Oznámení Ropid, Praha 1 4.12.2017 31.12.2018 4.12.2017 6 dokumentů
Svozový kalendář na rok 2018 2018 Dokumenty Obecni úřad Jirny 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 obrázek JPG (0,8 MB)
Řidičské průkazy - rozšíření pracovišť od 1.7.2018+ uzavření prac.Biskupská 7, Praha1 18_05_16 Oznámení MěÚ Brandýs n/L, odb 16.5.2018 31.5.2019 16.5.2018 dokument PDF (318 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 16/2 - Vacková Dana 2018 Oznámení Obecni úřad Jirny 18.5.2018 19.6.2019 18.5.2018 dokument PDF (273 kB)
Prohlášení o ochraně soukromí - GDPR 2018 Zprávy Obecni úřad Jirny 25.5.2018 26.6.2019 25.5.2018 dokument PDF (210 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.