iMunis eDeska

Jirny

Úřední deska – Stav k 21. 11. 2017 18:10:47

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 21.11.2017 9:29:27

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opatření obecné povahy 1873_2017 OOP MZ 8.11.2017 23.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Oznámení nájemcům hrobových míst o skončení platnosti Smlouvy 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 14.11.2017 21.12.2017 14.11.2017 dokument PDF (199 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 248/1 - Jan Pova 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 14.9.2017 14.9.2018 14.9.2017 dokument PDF (260 kB)
Stěhování Městského úřadu Brandýs nad Labem proběhne ve dvou etapách Stěhování Brandýs Oznámení MěÚ Brandýs n/L-odb.vnit. 20.11.2017 29.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (362 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 30/1 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 17.1.2017 17.1.2018 17.1.2017 dokument PDF (244 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 480/1 (Kliment Josef) 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 20.9.2017 20.9.2018 20.9.2017 dokument PDF (264 kB)
Letní provoz autobusových linek PID letní provoz PID Oznámení Ropid, Praha 1 14.6.2017 11.12.2017 14.6.2017 4 dokumenty
Svazek obcí Úvalsko - Rozpočet 2018 1939_17rozpočet úval Oznámení Svazek obcí Úvalsko 20.11.2017 8.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (329 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu 1759_17 Oznámení Státní pozemkový úřa 1.11.2017 30.11.2017 1.11.2017 dokument PDF (182 kB)
Zásobování pečivem Nové Jirny pečivo Oznámení Obecni úřad Jirny 24.10.2017 30.11.2017 24.10.2017 dokument PDF (365 kB)
Oznámení odběratelům - VaK Zápy oznámení odběratelům Oznámení VaK Zápy, s.r.o., 24.4.2017 29.12.2017 24.4.2017 dokument PDF (210 kB)
Rádce pro obyvatele - kam na úřad s rozšířenou působností 1091_2017 Oznámení MV 26.7.2017 29.12.2017 18.7.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Změna notáře pro Okresní soud Praha - východ změna notáře Oznámení Notářská kan. Káninská 14.7.2017 29.12.2017 14.7.2017 dokument PDF (202 kB)
Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volba prezidenta 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 13.11.2017 11.1.2018 13.11.2017 dokument PDF (241 kB)
Kalendář svozu odpadu 2017 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 30.12.2016 2.1.2018 30.12.2016 dokument PDF (161 kB)
Nedostatečně zapsané osoby k KN (neznámý vlastník) - Jirny 1524_2017 Oznámení ÚZSVM, Praha 1 25.9.2017 29.12.2017 25.9.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtové opatření 1/2017 ze dne 4.10.2017 17_11_15 Rozp. a hosp. obce Obec Jirny, Brandýsk 16.11.2017 8.12.2017 16.11.2017 dokument PDF (464 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecé povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 1920_2017 Veř. vyhl. - OPP MěÚ Brandýs, db.dopravy 15.11.2017 30.11.2017 15.11.2017 dokument PDF (557 kB)
OOP - úprava a ochana lesů 1866_17 Veř. vyhl. - OPP MZ 8.11.2017 23.11.2017 8.11.2017 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - oznámení Z 2835/00 - hl.m.Praha 1640_17 Veř.vyhl. - oznámení Magistrát hl.m.Prahy 23.10.2017 4.12.2017 23.10.2017 dokument PDF (501 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.