iMunis eDeska

Jirny

Úřední deska – Stav k 19. 6. 2018 12:28:09

Nalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 14.6.2018

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Jízdní řády platné od 10.12.2017 na rok 2018 jízdní řády 2018 Oznámení Ropid, Praha 1 4.12.2017 31.12.2018 4.12.2017 6 dokumentů
Svazek obcí Úvalsko - závěrečný účet + zpráva o výsledku hospodaří 2017 svazek_2017 Dokumenty Svazek obcí Úvalsko 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 6 dokumentů
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 1005_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 dokument PDF (1 MB)
Oznámení o společném jednání - Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m.Prahy 1031_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 11.6.2018 27.7.2018 11.6.2018 dokument PDF (1 MB)
Výzva - vyjádření k podanému odvolání, veřejná vyhláška 1048_2018 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n./L.-St 14.6.2018 29.6.2018 14.6.2018 dokument PDF (3,1 MB)
Rekonstrukce mostu II/101-074b nad dálnicí D 10 mezi Brandýsem a Zápy 18_03_06 Oznámení MěÚ Brandýs n/L, odb 6.3.2018 1.11.2018 6.3.2018 3 dokumenty
Řidičské průkazy - rozšíření pracovišť od 1.7.2018+ uzavření prac.Biskupská 7, Praha1 18_05_16 Oznámení MěÚ Brandýs n/L, odb 16.5.2018 31.5.2019 16.5.2018 dokument PDF (318 kB)
Seznam přijatých dětí do MŠ Jirny od 1.9.2018 18_06_04 Oznámení MŠ Jirny 4.6.2018 20.6.2018 4.6.2018 dokument PDF (383 kB)
Záměr o bezúplatném převodu p.č. 1683_7 do majetku obce 18_06_05 Záměr obce - majetek OBEC JIRNY 5.6.2018 20.6.2018 5.6.2018 dokument PDF (153 kB)
Záměr o prodeji pozemku p.č. 1701/8 v k.ú.Jirny 18_06_07 Záměr obce - majetek Obecni úřad Jirny 8.6.2018 25.6.2018 8.6.2018 dokument PDF (150 kB)
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2018 18_06_12 Konání Zastupitelstva Obecni úřad Jirny 12.6.2018 21.6.2018 12.6.2018 dokument PDF (270 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 248/1 - Jan Pova 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 14.9.2017 14.9.2018 14.9.2017 dokument PDF (260 kB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 480/1 (Kliment Josef) 2017 Oznámení Obecni úřad Jirny 20.9.2017 20.9.2018 20.9.2017 dokument PDF (264 kB)
Prohlášení o ochraně soukromí - GDPR 2018 Zprávy Obecni úřad Jirny 25.5.2018 26.6.2019 25.5.2018 dokument PDF (210 kB)
Svozový kalendář na rok 2018 2018 Dokumenty Obecni úřad Jirny 21.12.2017 31.12.2018 21.12.2017 obrázek JPG (0,8 MB)
Výzva uživateli hrobového místa č. 16/2 - Vacková Dana 2018 Oznámení Obecni úřad Jirny 18.5.2018 19.6.2019 18.5.2018 dokument PDF (273 kB)
Bioodpad 2018 - základní informace a ceník 2018 Oznámení Obecni úřad Jirny 15.5.2018 31.12.2018 15.5.2018 dokument PDF (21 kB)
veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 934_2018 Veřejná vyhláška Magistrát hl.m.Prahy 22.5.2018 26.6.2018 22.5.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Nabídka místa přísedícího Krajského soudu v Praze 962_2018 Oznámení Krajský soud v Praze 28.5.2018 2.7.2018 28.5.2018 dokument PDF (385 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.